תחנה מטאורולוגית בן-גוריון
המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית
המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב, באר-שבע, ישראל
Welcome to The Meteorologic Site
אתר התחנה המטאורולוגי של המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית
המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית (EPIF) והמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מפעילות שרת נתוני מזג אויר, הנתונים נאספים מתחנות מטאורולוגיות אוטומטיות.
תחנות אלו כוללות תחנות המופעלות על-ידי המעבדה אך ביכולת האתר לקלוט ולהציג מידע מכל תחנה מטאורולוגית אוטומטית.
הנתונים משמשים את הציבור הרחב וציבור תלמידי בתי ספר.
כמו-כן משמשים הנתונים את תלמידי האוניברסיטה והמעבדה במחקריהם כולל כיול ותיקון של הדמאות לווין בשל הפרעות הנגרמות על-ידי האטמוספירה.

באם הנך מפעיל תחנה מטאורולוגית ויש לך עניין להפיץ את המידע לציבור הרחב ניתן ליצור קשר עם פרופסור דן ג. בלומברג

תודות למדע רום על סיועם במסגרת פארק המדע
ובעיקר לסטודנטים גל לוינסקי ואודי פנקובסקי על תרומתם בבניית המערכת.
לחץ לקבלת המדידה האחרונה מתחנת אוניברסיטת בן גוריון   המדידה האחרונה
אתר המחלקה